Installera Anax CLI

Anax CLI är ett bash-skript som används för att scaffolda fram webbplatser med olika innehåll baserat på Anax moduler. Du kan se projektet på GitHub anax/anax-cli.

Enklast att komma igång med Anax är att installera Anax CLI.

Du kan installera Anax CLI via din terminal via följande kommando.

bash -c "$(curl https://raw.githubusercontent.com/canax/anax-cli/master/src/install.bash)"

Är du på Mac eller Linux kan du behöva använda sudo vid installationen.

När du är klar kan du pröva att verktyget fungerar.

anax --version
anax --help

#Revision history

  • 2018-03-13: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.