Validera kursrepot

Du kan validera kursrepots filer. Validering innebär att ett antal tester körs på filerna. Om testerna misslyckas visas ett felmeddelande som berättar vad du behöver göra för att rätta till felet.

$ dbwebb validate
$ dbwebb validate me
$ dbwebb validate kmom01
$ dbwebb validate lab2

Du anger vad som skall valideras, om du inte anger något så valideras hela ditt kursrepo.

Om du är intresserad av vad som sker bakom kommandot dbwebb validate så kan du läsa mer om det i artikeln för kommandot dbwebb-validate.