Ladda upp, validera och publicera

Här är de vanligaste kommandona du använder tillsammans med dbwebb för att ladda upp och publicera ditt kursrepo på studentservern.