Ladda upp på servern

Du kan ladda upp ditt lokala kursrepo, eller delar av det, till studentservern på följande sätt.

$ dbwebb upload
$ dbwebb upload me
$ dbwebb upload kmom01
$ dbwebb upload lab1

Hela kursrepot laddas då upp till studentservern. På studentservern tas det backup varje natt.