Uppdatera kursrepot

Du kan uppdatera ditt kursrepo så att det hämtar hem de senaste ändringarna. Det kan vara bra att göra det om något kursmaterial har uppdaterats.

$ dbwebb update

Det som sker är att de senaste filerna hämtas hem från kursrepot på GitHub, bakom scenen så sker en git pull på kursrepot.