Test

I några av våra kurser har vi skapat tester som kan användas för att kontrollera att ni har löst kursmomenten på ett korrekt sätt.

Kommandot dbwebb test [part] [options] funkar lite olika för varje kurs och därför kan [options] alternativen skiljas mellan kurserna.

  • part: optionellt. Om inget skickas med är standard värdet mappen du står i när du kör kommandot. Du kan specificera kursmomentet du vill rätta eller namnet på specifik uppgift. T.ex. kmom01 eller plane om du står i en annan mapp.
  • options: optionellt, kan också kallas flaggor. Varje kurs har olika, om de ens har några. Kolla in specifika kurssidan för att se vilka som finns.

Följande kurser har stöd för dbwebb test:

  • python
  • webtec
  • oopython
  • mvc

#Revision history

  • 2021-06-18: (A, aar) Första utgåvan.

Document source.