Uppdatera dbwebb-cli

Du kan alltid uppdatera till senaste versionen av dbwebb genom att köra följande kommando.

$ dbwebb selfupdate

Kommandot laddar ned den senaste versionen och installerar den.

Du kan behöva köra kommandot som root genom att använda sudo. Det är för att du behöver rättigheter att skriva till filen /usr/local/bin/dbwebb där kommandot installerades.

$ sudo dbwebb selfupdate

Så här kan det se ut.