Kör kommando på remote server

Ibland är det behändigt att köra ett kommando på studentservern. Du kan göra det direkt från din egen terminal via dbwebb run.

$ dbwebb run "ls -l"

Kör ovanstående så ser du vilka filer som ligger i din hemmakatalog på studentservern.

Om du vill att kommandot skall köras i en annan katalog så lägger du till sökvägen i --cwd, vilket står för current working directory.

$ dbwebb --cwd "dbwebb-kurser/htmlphp" run "ls -l"

Om du vill att kommandot skall köras på en speciell server så kan du ange serverns namn i --host.

$ dbwebb --host nodejs1.student.bth.se run "ls -l"