Publicera kursrepot

Du kan publicera kursrepots filer. publicering innebär att filerna kopieras över till en katalog där de kan nås via en webbserver. Samtidigt så minifieras filerna. Om det blir felmeddelande i processen så är det något du behöver rätta till.

$ dbwebb publish
$ dbwebb publish me
$ dbwebb publish kmom01
$ dbwebb publish lab2

Du anger vad som skall publiceras, om du inte anger något så valideras hela ditt kursrepo.

Om du är intresserad av vad som sker bakom kommandot dbwebb publish så kan du läsa mer om det i artikeln för kommandot dbwebb-validate.

#Snabbare publish med publishfast

Man kan göra en snabbare publish som hoppar över valideringsfasen.

$ dbwebb publishfast kmom01

Att publicera snabbt kan var bra om man sitter och testar små ändringar och vill se om de fungerar.

#Felsök publiserad kod med publishpure

Man kan göra en snabb publish som även hoppar över minifieringsfasen. Det är bra om du vill felsöka via de radnummer som anges i den publiserade koden. Minifieringsfasen ändrar radnumreringen i din källkod och det kan ibland vara enklare att felsöka på ominifierad kod.

Publicera din kod oförvanskad och icke minifierad.

$ dbwebb publishpure kmom01

Bra för felsökning kopplad till radnummer.