Kursrepo

Kursmaterialet till respektive kurs ligger samlat i ett kursrepo som är ett eget versionshanterat Git-repo som är publikt tillgängligt via GitHub.

Här kommer du igång och klonar ett kursrepo och börjar jobba med det.