Kontrollera att installationen gick bra

När installationen är klar så kan du pröva om det gick bra genom att kolla vilken version du har.

$ dbwebb --version

Vill du ha hjälp så kan du få fram en lista på vad kommandot kan göra.

$ dbwebb --help

Om du får problem kan du kontrollera omgivningen för dbwebb med följande kommando.

$ dbwebb check

Läs vidare för att se vad du kan göra med kommandot dbwebb.

Så här kan det se ut.