Utveckling och feedback

Om du stöter på problem med kommandot så kan du rapportera fel som en issue på GitHub.

På samma plats kan du föreslå förbättringar eller förändringar.