Installera steg för steg

Du kan också installera dbwebb för hand, steg för steg.

Först ladda ned skriptet och spara det som dbwebb och sätt rättigheterna så att skriptet blir körbart.

($-tecknet representerar prompten och är inte en del av kommandot)

$ wget -O dbwebb https://raw.githubusercontent.com/mosbth/dbwebb-cli/master/dbwebb2
$ chmod 755 dbwebb

Nu kan du köra skriptet.

$ ./dbwebb --version

Men, för att göra det enklare att köra skriptet så placerar vi det i en katalog som ligger i din sökväg, /usr/local/bin. Katalogstrukturen skapas om den inte redan finns.

$ install -v -d /usr/local/bin
$ install -v dbwebb /usr/local/bin

Du kan kontrollera vilket program, och dess sökväg, som körs när du nu skriver dbwebb.

$ which dbwebb

Nu kan du köra skriptet utan att ange sökvägen.

$ dbwebb --version

Så här kan det se ut.