Installera

Installera dbwebb genom att köra följande kommando i din terminal.

bash -c "$(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/mosbth/dbwebb-cli/master/install.bash)"

Kommandosekvensen laddar först ned en installationsfil som exekveras. Installationsfilen laddar ned programmet dbwebb som en temporär fil. Därefter kopieras den filen till katalogen /usr/local/bin, alternativt /usr/bin. Den kopieringen kan kräva att du kör skriptet som root, eller med sudo, (gäller Mac OS eller Linux) så här.

sudo bash -c "$(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/mosbth/dbwebb-cli/master/install.bash)"

Du kommer att se felmeddelande om det inte går bra att installera. Om du får problem så kan du installera steg för steg istället.

När installationen är klar så kan du pröva om det gick bra genom att kolla vilken version du har.

dbwebb --version

Om du är intresserad så kan du dubbelkolla vad installationsskriptet gör, genom att studera det på GitHub.

Så här kan det se ut.