Initiera kursrepo och server

Innan du kan börja jobba med ett kursrepo så behöver du initiera både kursrepot och studentservern.

# Flytta in i katalogen för kursrepot, tex kursrepot webtec
$ cd webtec
$ dbwebb init

Du måste stå i ett kursrepo för att köra kommandot.

Det som händer vid init är ett antal saker.

För det första så initieras ditt kursrepo genom att katalogen me skapas tillsammans med ett antal underkataloger. Det är en standardstruktur som du skall följa i kursen.

För det andra så loggar dbwebb in på studentservern och skapar en katalogstruktur, dels skapas katalogen $HOME/dbwebb-kurser dit ditt kursrepo kommer att laddas upp och dels skapas katalogen $HOME/www/dbwebb-kurser där dina filer läggs som blir synliga via webbservern.

I båda fallen så skrivs inga filer eller kataloger över, om de redan finns så får de vara var. Det betyder att du kan köra dbwebb init flera gånger utan att något förstörs lokalt.

När du kört kommandot kan du pröva att logga in på studentservern via dbwebb login och se att katalogerna har skapats.

$ dbwebb login
$ ls dbwebb-kurser
$ ls www/dbwebb-kurser
$ exit 

Kommandot dbwebb init är samma som att köra följande kommandon.

$ dbwebb init-me
$ dbwebb init-server
$ dbwebb init-structure-dbwebb-kurser
$ dbwebb init-structure-www-dbwebb-kurser

Så här kan det se ut. I exemplet initierar jag kursen htmlphp samt loggar in på servern för att se hur katalogerna skapades.