Kursrepot finns på GitHub

Du kan hitta länken till kursrepots källkod på GitHub på följande sätt.

$ dbwebb github htmlphp

Om du hittar felaktigheter i kursrepot, eller vill föreslå förbättringar, så öppnar du enklast en issue på GitHub. Länken dit fick du av föregående kommando.

Du får gärna skapa pull-request om du vill bidra med kod, bara kör på.

Du kan ta reda på vilka kursrepo som finns genom att skriva följande.

$ dbwebb github

Då får du även länken till GitHub-repot för kommandot dbwebb.