Förutsättningar

Innan du kan jobba med kursrepot behöver du ha en terminal installerad. Din terminal behöver ha stöd för följande kommandon.

bash
git
ssh
rsync
wget

När du har installerat dbwebb-cli så kan du använda kommandot dbwebb check för att kontrollera detaljer i din miljö.