Filer som skapas

När du använder verktyget så hämtas och skapas filer som krävs för att du skall genomföra din examination. Det kan vara filer i form av en instruktion eller en katalogstruktur med flera filer.

Vilka filer som kommer beroer på själva examinationsmomentet och den som planerat det.

Verktyget i sig skapar även ett antal meta-filer och de lagras i katalogen .dbwebb_exam. Dessa filer kan vara väsentliga för att processen skall fungera.

Här är ett par av de filer som genereras.

Fil Innehåll
README_FIRST.md Instruktion om handhavandet för examinationen.
.dbwebb_exam/FILES.txt En lista av alla filer som ligger i katalogen.
.dbwebb_exam/RECEIPT.md Ett kvitto på dina aktiviteter, samma information som du kan hämta med dbwebb exam receipt <target>.
.dbwebb_exam/RECEIPT.md.sha1 En hash på motsvarande fil.

#Revision history

  • 2018-05-30: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.