Examination

Kommandot dbwebb exam ger stöd för tidsbegränsad examination där distributionen och inlämning av examinationsmaterialet sker med hjälp av verktyget.

#Revision history

  • 2018-05-30: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.