Visa status om examinationer

Kommandot kan utföras i ett kursrepo och visar samtliga examinationer som är aktiva, är planerade och har utförts inom kursrepot.

dbwebb exam list

Kommandot exam ls är ett alias för exam list.

#Revision history

  • 2018-05-30: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.