Visa hjälpen

Du kan se hjälp om kommandot via följande.

dbwebb exam help

#Revision history

  • 2018-05-30: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.