Kommandot dbwebb-inspect

Kommandot dbwebb-inspect är en command line utility för dbwebb-kurserna. Kommandot används för att inspektera ett inlämnat kursmoment.

Kommandot är ett grundläggande administrativt verktyg för hur både studenter och lärare jobbar med kurserna.

Denna artikel är dokumentationen för kommandot dbwebb-inspect och förklarar vilket arbete som kommandot utför.

#Installera

Normalt behöver du inte själv installera kommandot dbwebb-inspect. Det finns redan installerat på studentservern och där används det när du kör följande varianter av dbwebb.

$ dbwebb inspect kmom01

Du kan dock, om du känner för det, installera en egen lokal kopia av kommandot på följande sätt.

$ wget https://raw.githubusercontent.com/mosbth/dbwebb-cli/master/dbwebb2-inspect -O dbwebb-inspect
$ sudo install dbwebb-inspect /usr/local/bin/dbwebb-inspect

Pröva om det gick bra genom att kolla vilken version du har.

$ dbwebb-inspect --version

Vill du ha hjälp så kan du få fram en lista på vad kommandot kan göra.

$ dbwebb-inspect --help

#Uppdatera

Du kan alltid uppdatera till senaste versionen av dbwebb-inspect genom att köra följande kommando.

$ dbwebb-inspect --selfupdate

#Avslutningsvis

Om du har frågor kring kommandot dbwebb-inspect så ställer du dem i forumet.

#Revision history

  • 2015-03-23: (A, mos) Arbetskopia för dbwebb-validate version 2.

Document source.