Automatiserade tester på Travis

Varje gång man checkar in kod till kursrepot på GitHub, eller om någon gör en pull request, så körs en automatiserad testsuite på webbtjänsterna Travis CI och CircleCI. CI står för continuous integration.

#Nuvarande status

Så här ser nuvarande status ut för de senaste testerna som körts på Travis CI och CircleCI.

Kursrepo Status Travis Status CircleCI
htmlphp Build Status CircleCI
python Build Status CircleCI
design Build Status CircleCI
javascript1 Build Status CircleCI
linux Build Status CircleCI
oopython Build Status CircleCI
webapp Build Status CircleCI
oophp Build Status CircleCI
ramverk1 Build Status CircleCI
ramverk2 Build Status CircleCI
webgl Build Status CircleCI
dbjs Build Status CircleCI
phpmvc Build Status CircleCI
javascript Build Status CircleCI

#Konfigurering av tester

Varje kursrepo har en konfigurationsfil .travis.yml respektive circle.yml som styr vad som testas. I princip är det den lokala utvecklingsmiljön som används via följande kommandosekvens.

$ make automated-tests-prepare automated-tests-check automated-tests-run

Om du har installerat en lokal utvecklingsmiljö så kan du alltså köra exakt samma tester lokalt.