Vad returnerar en SQL UPDATE i Node.js och MySQL/MariaDB?

By . Latest revision .

När man gör en SQL UPDATE, eller INSERT/DELETE så genereras inte ett resultset från en sådan query. Du är troligen van vid att köra dessa queries i terminalklienten eller i Workbench och du får svaret om uppdateringen gick bra eller inte.

Men hur ser det ut när du köra samma kod från ett annat klientprogram, till exempel JavaScript i Node.js via npm-modulen mysql mot en databas som är MySQL/MariaDB?

Vad returneras från en sådan UPDATE-sats?

#Förutsättning

Du har läst artikeln “MySQL och Node.js (v2)”, eller har motsvarande kunskap.

#Uppdatera en lärares lön

I kursrepot för databas under example/nodejs/mysql/ ligger exempelprogrammet update.js.

SQL-satsen vi kommer leka med är följande och det är en del från SQL-guidens första del.

UPDATE larare
SET
  lon = 42
WHERE
  akronym = 'dum' -- Dumbeldore
;

Så här ser själva JavaScript-koden för UPDATE-satsen ut.

/**
 * Uptade the salary of a teacher.
 *
 * @async
 * @param {connection} db   Database connection.
 * @param {string}   acronym Who to update.
 * @param {string}   salary Value to update with.
 *
 * @returns {void}
 */
async function updateTeacherSalary(db, acronym, salary) {
  let sql;
  let res;

  console.info(`Updating salary to ${salary} for ${acronym}`);

  sql = `
    UPDATE larare
    SET
      lon = ?
    WHERE
      akronym = ?
    ;
  `;
  res = await db.query(sql, [salary, acronym]);
  console.log(res);
}

Det jag vill fokusera på är vad som returneras från db.query(), det som hamnar i res.

Låt oss köra programmet. En körning ser ut så här.

Utskrift av res från en SQL UPDATE.

Om vi fokuserar på den biten som returneras till res så är det följande datastruktur.

OkPacket {
 fieldCount: 0,
 affectedRows: 1,
 insertId: 0,
 serverStatus: 2,
 warningCount: 0,
 message: '(Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0',
 protocol41: true,
 changedRows: 1
}

Datat vi ser är samma vi kan få oavsett databasklient. Vi kan egentligen vända oss till MySQL manualen för att se vilken typ av information vi ser. Men, låt oss inte gräva för mycket utan vi tar de viktigaste delarna.

Som en referens så använder vi samma SQL UPDATE från terminalen, där ser utskriften ut så här.

MariaDB [skolan]> UPDATE larare
  -> SET
  ->   lon = 42
  -> WHERE
  ->   akronym = 'dum' -- Dumbeldore
  -> ;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

Du kan se två rader i slutet av texten som visar status från själva operationen.

#affectedRows

Värdet res.affectedRows berättar hur många rader som påverkades av SQL-satsen, i enlighet med WHERE-delen. I vårt fall fanns en lärare och det var en rad som föremål för uppdateringen.

I terminalklienten kan du få fram samma information via “MySQL Information Functions”, i detta fallet är det FOUND_ROWS() som gäller.

MariaDB [skolan]> SELECT FOUND_ROWS();
+-------------+
| ROW_COUNT() |
+-------------+
|      1 |
+-------------+

#changedRows

Värdet res.changedRows beskriver hur många rader som verklingen påverkades i samband med frågan. Påverkades, är i detta fallet att raderna uppdaterades på något sätt. Om ingen uppdatering behövdes så anges det inte som en påverkad rad.

Säg att vi har ändrat lönen till 42. Sedan kör vi programmet en gång till och ändrar till lönen 42. Vi kommer få res.affectedRows = 1 men res.changedRows = 0 då det inte behövdes göra någon uppdatering av raden, den hade redan rätt värde. MySQl genomför inte en uppdatering om värdet på kolumnen är detsamma som man vill uppdatera till.

I terminalklienten kan vi använda ROW_COUNT() för att få fram samma värde. Denna funktion finns beskriven i MySQL manualen för Information Functions.

MariaDB [skolan]> SELECT FOUND_ROWS(), ROW_COUNT();
+--------------+-------------+
| FOUND_ROWS() | ROW_COUNT() |
+--------------+-------------+
|      1 |      1 |
+--------------+-------------+

Om vi kör exakt samma UPDATE ytterligare en gång, så kommer ROW_COUNT() vara 0.

MariaDB [skolan]> SELECT FOUND_ROWS(), ROW_COUNT();
+--------------+-------------+
| FOUND_ROWS() | ROW_COUNT() |
+--------------+-------------+
|      1 |      0 |
+--------------+-------------+

Detta innebär att man egentligen inte på förhand kan bestämma att en viss SQL-sats “borde” innebära att ett antal rader verkligen uppdateras i databasen, det beror helt enkelt på vad databasen innehåller.

#insertId

Värdet res.insertId sätts vid en INSERT där det finns primärnycklar som är AUTO_INCREMENT och visar då värdet på den senaste automatgenererade nyckeln. Detta är bra att ha när man gör en insert och vill veta vilken nyckel som skapades.

I vårt fall görs en update sats och då är värdet inte relevant.

I terminalklienten kan vi använda LAST_INSERT_ID() för att få fram samma värde. Denna funktion finns beskriven i MySQL manualen för Information Functions.

MariaDB [skolan]> SELECT LAST_INSERT_ID();
+------------------+
| LAST_INSERT_ID() |
+------------------+
|        0 |
+------------------+

#Avslutningsvis

När man skriver applikationer är det bra att veta att dessa attribut, som är sammankopplande med databasfrågan, går att plocka fram och hantera i sin klientapplikation.

Har du frågor eller funderingar, eller vill bidra med tips, så finns en forumtråd för detta tips.

#Revision history

 • 2019-02-15: (A, mos) Första versionen

Document source.

Category: mysql, javascript, npm mysql, sql, kursen databas.