Uppgradera din img.php till att hantera transparenta bilder med PHP GD

By . Updated .

Behöver du stöd för att hantera transparenta bilder? Kanske har du gjort din egen img.php som behandlar och beskär dina bilder på serversidan med PHP GD men har svårt att få de transparenta bilderna att fungera? Då har du kommit rätt.

I artikeln “Skapa egen kod för att beskära och förminska bilder med PHP GD” visas hur du gör ditt eget PHP skript för att beskära, förminska och processa bilder på serversidan med PHP GD.

Skriptet hanterar dock inte transparenta bilder. Uppgradera ditt img.php till att klara av transparenta bilder så här.

Först, när du skapar nya bilder så säger du till att information om alpha-kanalen skall hanteras, och inte glömmas bort. De magiska orden är imagealphablending() och imagesavealpha().

Skapa en ny funktion för att skapa bilderna.

Funktionen createImageKeepTransparency().

/**
 * Create new image and keep transparency
 *
 * @param resource $image the image to apply this filter on.
 * @return resource $image as the processed image.
 */
function createImageKeepTransparency($width, $height) {
  $img = imagecreatetruecolor($width, $height);
  imagealphablending($img, false);
  imagesavealpha($img, true); 
  return $img;
}

Anropa den funktionen istället för imagecreatetruecolor().

Sedan måste du säga till att när PNG-bilder sparas till disk så skall även alpha-kanalen sparas. De magiska orden är även här imagealphablending() och imagesavealpha().

Säg till att alpha-kanalen lagras när du sparar PNG-bilder.

// Save the image
switch($saveAs) {
 case 'png': 
  // Turn off alpha blending and set alpha flag
  imagealphablending($image, false);
  imagesavealpha($image, true);
  imagepng($image, $cacheFileName); 
 break; 

Sådär, nu har du ett skript som hanterar även transparenta PNG-bilder.

I artikeln “Gör ett galleri för att visa upp bilder med PHP” används ett sådant uppgraderat img.php skript.

Category: php.