MariaDB klient och Windows med cygwin terminalen

By . Latest revision .

Vi sätter upp en miljö där vi kan köra terminalklienten för mariadb i Cygwin-terminalen i Windows.

#Förberedelse

Du har installerat databasen MariaDB i Windows 10 och du kan koppla upp dig mot den med en terminalklient.

Du kan hantera Cygwin terminalen.

Det finns två olika alternativ att installera.

Alternativ 1 innebär att du redan har lagt terminalklienten i din PATH.

Alternativ 2 innebär att du använder pakethanteraren apt-cyg.

#Installera terminalklienten i Cygwin

Du har två alternativ för att köra terminalklienten för mariadb i Cygwin.

Antingen använder du den klienten för “mariadb” som du har installerat i Windows. Du behöver bara lägga den i sökvägen så att du enkelt når den oavsett i vilken katalog du står.

Eller så installerar du en separat klient direkt i Cygwin och då kan du installera klienten “mysql” med pakethanteraren apt-cyg.

#Alternativ 1: Använd terminalklienten mariadb i Cygwin

I kursen databas är detta det rekommenderade alternativet eftersom du redan kan köra terminalklienten i Windowsklienten cmd.

Förutsatt att du har placerat installationskatalogen för MariaDB i din PATH så kan du starta terminalklienten på samma sätt som du gör i Windows cmd terminal.

mariadb -udbadm -pP@ssw0rd

Du kan även prova så här.

mariadb -udbadm -p

Det kan se ut så här.

Startar terminalklienten för mariadb i Cygwin.

Startar terminalklienten för mariadb i Cygwin.

#Alternativ 2: Installera terminalklienten mysql i Cygwin

Du kan göra en lokal installation av terminalklienten “mysql” i Cygwin med pakethanteraren apt-cyg.

apt-cyg install mysql

När installationen är klar kan du starta terminalklienten.

mysql -udbadm -pP@ssw0rd -h127.0.0.1

Det kan se ut så här.

Startar terminalklienten för mysql i Cygwin.

Startar terminalklienten för mysql i Cygwin.

Vi behöver ange hosten till 127.0.0.1 för att tvinga klienten att koppla sig på rätt sätt till databasservern.

#Revision history

  • 2022-01-20: (B, mos) Förtydligande om vilket alternativ som rekommenderas.
  • 2021-12-21: (A, mos) Flyttat till eget dokument.

Document source.

Category: databas, mysql, windows.