Kom igång med JavaScript och skriv din första kod

By . Latest revision .

Kom i gång och skapa din första JavaScript-sida som en del av din webbsida med HTML och CSS. Hur kopplar du in din JavaScipt-kod och hur kan du kolla att den är rätt?

Låt oss börja med ett ful-exempel på HTML, CSS och JavaScript-kod.

<!doctype html>
<meta charset=utf-8>
<title>Hello World in JavaScript</title>
<style>
h1 {
    color: green;
}
</style>

<h1>Hello World in JavaScript</h1>

<p><a href="#" onclick='alert("This is a message in a popup saying Hello World");'>Show an alert popup.</a></p>

<p><button onclick='confirm("Press F12 to open the developer tools for your browser, select the console. Then reload the page and see the message in the console.");'>Show a confirm popup.</button></p>

<script>
document.write("<h3>This is a template!</h3>")

console.log("Hello in the consol.");
console.log("Here you can write inline code of JavaScript and debug your programs.");
console.log("Try writing 1+1 (at the bottom of the developer tool) and see what happens.");
console.log("Try writing: console.log('Hi')");

var value = 42;
console.log("Try writing: value");

</script>

Nedan hänvisas det till “Firebug”. Firebug används inte längre, utan vi använder det inbyggda developer tools.

Det kan skilja lite i utseende, men det viktiga är att du år fliken “console”.

Ta en texteditor och spara koden i en fil som du döper till hello-js.html och öppna den i din webbläsare. Det ser ut så här.

Så här ser sidan ut för mig när Firebug är öppnat via F12.

Så här ser sidan ut för mig när Firebug är öppnat via F12.

Öppna Firebug genom att klicka F12 och välj fliken Console. Ladda om webbsidan med ctrl-r (cmd-r på Mac) och utskriften av funktionen console.log() bör synas.

Du har nu ett fungerande program som kör JavaScript i en HTML-sida och använder CSS för style. Det är inte snyggt. Men det fungerar. Öppna det i Firefox och se vad som händer.

Nu ska jag ta och rensa upp sidan och flytta över JavaScript-koden till en egen fil, hello.js. I exemplet så har jag redan den struktur som man får efter att ha jobbat igenom tipsen om HTML och CSS. Jag skall alltså komplettera med JavaScript-koden och flytta ut den till en egen fil.

Se hur jag gör i tio-talet steg på youtube.

Här är första video i serien.

Mikael

Du kan själv testa att göra likadant, skapa din egen fin-kod utifrån ovan exempel. Om du är osäker på om du gjort rätt så kan du dubbelkolla mot min variant.

Vår vän Bucky på The New Boston har även gjort en serie om JavaScript. Här ser du första videon i serien.

Första

Det var allt som behövs för att du skall få grunderna i JavaScript.

Ställ dina frågor och ge tips i tipsets forumtråd.

#Revision history

  • 2015-08-26: (C, mos) Bort med länk till Codeacademy video.
  • 2014-06-18: (B, mos) Kompletterade med forumtråd och externa videoserier.
  • 2014-06-16: (A, mos) Första utgåvan i samband javascript1-kursen.

Document source.

Category: webbprogrammering.