Emil Folino

Jag undervisar på Institutionen för datavetenskap (DIDA) främst inom Webbprogrammerings programmet. Mina intressen finns främst inom snabba och tillförlitliga hemsidor gjorda med webbens inbyggda teknologier, såsom HTML, CSS och JavaScript.

Jag är utbildad Civilingenjör i Medieteknik med en Master of Science i Datorteknik från Linköpings Universitet. Efter examen jobbade jag drygt fyra år inom industrin i två stycken mindre utvecklingsföretag främst inom webbutveckling. Jag anställdes vid BTH hösten 2016 inom webbprogrammerings utbildningsklustret och undervisar i dag både våra campus studenter och studenter på våra tre distansutbildningar. Vårt två-åriga distansprogram var inför hösten 2019 det program med flest förstahandssökande vid BTH.

Kursansvarig och examinator

DV1612 JavaScript-baserade webbramverk (Kursplan) (Kurswebbplats) (Kursvärderings-index för ursprungskursen PA1442 Webbaserade ramverk 2: 3.8)

DV1506 Spelteknik för webben (Kursplan) (Kursvärderings-index: 3.4)

DV1609 Webbapplikationer för mobila enheter (Kursplan) (Kursvärderings-index 2018: 3.69, 2019: 3.8)

Handledning

Kandidat

Sandberg, Emil. Creative Coding on the Web in p5.js : A Library Where JavaScript Meets Processing. 2019, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-17941

Huang, Simon. Load Time Optimization of JavaScript Web Applications. 2019, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-17931

Lifh, Oscar. Lidholm, Petrus. Recreating a Native Application in React Native : Feasibility of Using React Native With Bluetooth & Background Processing. 2018, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-16295

Högskoleexam

Andersson, Magnus. Sökmotoroptimering med analysverktyg. 2018, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-16201

Gustafsson, Marcus. Ramverk vs Vanilla JavaScript : Vilken teknik bör väljas för en modern webbapplikation? 2018, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-16203